Kontakt

Kontakt

 

 

QENDRA PËR PROVIM TOP DRIVER SHPK-Kumanovë


  - Kumanovë

 • Rr. „JNA“ nr.30
 • tel:389 (0)31 412 910
 • - Kriva Pallanka

 • Rr. „Joakim Osogovski“ nr.166 Kriva Pallanka
 • tel:
 • - Kratova

 • Rr. „Goce Delcev“ nr.50 Kratova
 • tel:

 • E-mail: topdrajver@live.com