Për QE TOP DRIVER Kumanovë

Për qendrën e provimeve

 

Qendra për provime TOP DRIVER – Kumanovë organizon dhe zbaton provime për të gjitha kategoritë dhe kategoritë nacionale (АМ, А, А1, А2, B, BЕ, C, CЕ, C1, C1Е, D, DЕ, D1, D1Е, F, G, Т). Qendra për provime TOP DRIVER – Kumanovë i plotëson të gjitha kriteret e parapara me Rregulloren për mënyrën e zbatimit të provimeve për leje dhe kushtet hapësinore si dhe të pajisjeve materialo-teknike. Kjo do të thotë se i plotëson kushtet për zbatimin e provimit për leje.